Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast Rozmiar czcionki: Normalny rozmiar tekstu Powiększ tekst Pomniejsz tekst


Wyszukiwarka:

Konkurs „Spisowe rebusy językowe”

Data07/04/2021 - 10:33:25

Konkurs „Spisowe rebusy językowe” na profilu Urzędu Statystycznego w Lublinie na Facebooku.Urząd Statystyczny w Lublinie zaprasza wszystkich użytkowników Facebooka do udziału w konkursie „Spisowe rebusy językowe”.

Cele Konkursu:

 • poszerzenie wiedzy na temat statystyki publicznej i Narodowego
  Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 wśród użytkowników
  obserwujących profil Organizatora na Facebooku;
 • poszerzenie kompetencji językowych z zakresu słownictwa z języka
  angielskiego, związanego z zagadnieniami objętymi Narodowym Spisem
  Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, który trwa od 1 kwietnia do 30
  czerwca 2021 r. i stanowi najobszerniejszą informację statystyczną o
  ludności i jej warunkach życia;
 • rozwijanie zdolności logicznego myślenia.

Konkurs będzie składał się z serii pojedynczych zadań – rebusów –
publikowanych na profilu Urzędu Statystycznego w Lublinie na Facebooku
pod adresem:

https://www.facebook.com/UrzadStatystycznyLublin

Po opublikowaniu każdego z zadań osoba chcąca wziąć udział w
konkursie powinna przesłać nam odpowiedź w wiadomości e-mail na adres:

k.siemiaszko@stat.gov.pl

W tytule wiadomości należy wpisać „Rebus nr …” (podając numer
rebusu). Pięć pierwszych osób, które prześlą prawidłowe rozwiązanie
danego rebusu otrzyma zestaw gadżetów spisowych.

Pierwsze zadanie konkursowe zostanie opublikowane w czwartek 1 kwietnia 2021 r. Konkurs trwa do końca czerwca bieżącego roku.

Zachęcamy do polubienia naszego profilu na Facebooku i brania udziału również w innych konkursach!

Zachęcamy
również do śledzenia strony Urzędu Statystycznego w Lublinie poświęconej
konkursom NSP 2021, dostępnej pod adresem https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/.