Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast Rozmiar czcionki: Normalny rozmiar tekstu Powiększ tekst Pomniejsz tekst


Wyszukiwarka:

Konsultacje społeczne projektu budowy drogi – ul. O. Tomasza w Orchówku

Data30/03/2021 - 14:02:39

Z uwagi na obowiązujące obecnie ograniczenia, związane z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19), w związku z zakazem organizowania zgromadzeń, zebrań, spotkań oraz w trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo w zastępstwie bezpośrednich konsultacji społecznych, zapraszam Mieszkańców na elektroniczne konsultacje społeczne dotyczące przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi Gminnej Nr 104447L w m. Orchówek – ul. O. Tomasza”.

Uwagi i wnioski dotyczące inwestycji prosimy przekazywać w terminie do dnia: 15.04.2021 r. pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną lub faksem na jeden z adresów:
Pracownia Projektowa Drokar
Karbowski Przemysław
ul. Mieszka I 36
21-100 Lubartów
e-mail: przemyslaw.karbowski@vp.pl
lub
Gmina Włodawa
Al. Jana Pawła II – 22
22-200 Włodawa
Tel.825721234 wew. 19
e-mail: kancelaria@gmina-wlodawa.pl

Przesłane, podpisane i zaopatrzone w adres wnioski i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane,
a w przypadkach uzasadnionych i możliwych do zastosowania w aspekcie technicznym, prawnym
i finansowym – zostaną uwzględnione.

Każda przesłana wiadomość powinna zawierać informacje, której działki dotyczą uwagi lub wnioski, być podpisana przez właściciela działki lub osobę upoważnioną oraz zawierać dane umożliwiające późniejszy, ewentualny kontakt. Wiadomości anonimowe i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Prosimy o dalsze przekazywanie informacji o konsultacjach sąsiadom, mieszkańcom
i znanym Państwu właścicielom działek położonych w obrębie projektowanej inwestycji celem dotarcia do jak najliczniejszej grupy osób zainteresowanych. W szczególności prosimy o zwrócenie uwagi na lokalizację zjazdów.

Zapraszamy do aktywnego udziału w niniejszych konsultacjach.


ZałącznikRozmiar
klauzula informacyjna.docx18.19 KB
Opis techniczny - ul. O. Tomasza w Orchówku.doc95.5 KB
Opis techniczny - ul. O. Tomasza w Orchówku.pdf257.09 KB
Projekt Zagospodarowania Terenu - ul. O. Tomasza w Orchówku.pdf1.18 MB
Przekroje konstrukcyjne - ul. O. Tomasza w Orchówku.pdf472.11 KB
Wniosek konsulatcje - ul. O. Tomasza w Orchówku.docx16.72 KB