Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast Rozmiar czcionki: Normalny rozmiar tekstu Powiększ tekst Pomniejsz tekst


Wyszukiwarka:

XIX FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ „BIAŁE 2013”

Data17/05/2013 - 11:17:25

Zapraszamy dzieci i młodzież na XIX Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Białe 2013”, który odbędzie się w Okunince nad Jeziorem Białym w dniach 04.07 – 07.07.2013r.

REGULAMIN FESTIWALU


I. ORGANIZATOR
Wójt Gminy Włodawa

II. CELE FESTIWALU
1. Prezentacja i promocja polskiej piosenki dla dzieci i młodzieży
oraz prezentacja dorobku artystycznego solistów i zespołów.
2. Inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej.
3. Stwarzanie możliwości wymiany doświadczeń
pedagogów, instruktorów oraz młodych artystów.

III. UCZESTNICY
Dzieci i młodzież do lat 16
a. soliści
b. zespoły wokalne

IV. TERMIN I MIEJSCE FESTIWALU
04.07 – 07.07.2013r. OKUNINKA nad J. Białym

V. MIEJSCE PRZESŁUCHAŃ KONKURSOWYCH
Plaża główna nad Jeziorem Białym w Okunince

VI. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Uczestnicy przygotowują dwie piosenki o tematyce dowolnej.
2. Preferowane będą piosenki premierowe, autorskie, dotąd nigdzie nie publikowane o ciekawej treści i melodyce.
3. O zakwalifikowaniu do Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej decyduje kolejność zgłoszeń i uiszczenie opłat pobytu oraz wpisowego w wyznaczonym terminie. Ilość miejsc jest ograniczona.
4. Uczestnictwo w Festiwalu następuje poprzez zgłoszenie przez jednostki delegujące osób nominowanych do dnia 27.06.2013r.
na adres: XIX Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
„BIAŁE - 2013”

URZĄD GMINY WŁODAWA
Al. Jana Pawła II 22
22-200 WŁODAWA
woj. lubelskie

VII. OCENA I NAGRODY
1. Powołane przez organizatora Jury oceniać będzie solistów i zespoły
w dwóch kategoriach wiekowych:
Zespoły kategoria 6-16 lat
Soliści w kategoriach 6-10 lat, 11-13 lat, oraz 14-16 lat
Organizatorzy zapewniają możliwość konsultacji instruktorów z jury.
2. Przy ocenie wykonawców brane będą pod uwagę:
- dobór repertuaru do możliwości wiekowych wykonawcy
- interesujące wykonanie utworów, własna interpretacja
- ogólny wyraz artystyczny
3. Uczestnicy Festiwalu walczą w swoich kategoriach wiekowych o:
I MIEJSCE - ZŁOTA ŁÓDKA
II MIEJSCE - SREBRNA ŁÓDKA
III MIEJSCE - BRĄZOWA ŁÓDKA
GRAND PRIX FESTIWALU

Zwycięzcy ubiegłorocznej edycji Festiwalu, nie będą klasyfikowani do Złotej Łódki.
Po konsultacjach z uczestnikami, wprowadzamy 1rok karencji dla zdobywców Złotej Łódki
w ubiegłorocznej edycji Festiwalu.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Zakwaterowanie i wyżywienie
Ośrodek Wypoczynkowy Świtezianka w Okunince. Zapewniamy w dniu 4 lipca – kolację, 5 lipiec - 6 lipiec - całodzienne wyżywienie, w dniu 7 lipca – śniadanie.

Biuro organizacyjne
Funkcjonuje od godziny 15.00 w dniu 4 lipca w miejscu zakwaterowania. Przyjazd uczestników odbywa się na koszt własny lub jednostki delegującej. Koszt pobytu jednej osoby wynosi 140 zł (sto czterdzieści złotych) i wpisowe 20 zł (dwadzieścia zł) od uczestnika. Wpisowe płacą wszyscy uczestnicy festiwalu (z zakwaterowaniem i bez zakwaterowania). Powyższe kwoty należy przesłać przelewem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca b.r. Nie przyjmujemy wpłat gotówkowych.

Konto Urzędu Gminy Włodawa, Al. Jana Pawła II 22, 22-200 Włodawa:
PKO BP SA Biała Podlaska
ul. Piłsudskiego 15
21-500 Biała Podlaska
Nr konta: 52 1020 1260 0000 0102 0099 5407
Akredytacja za … osób, wpisowe za … osób - XIX Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „BIAŁE 2013”

Liczba osób musi pokrywać się z kwotą akredytacji.

Wszelkich informacji dotyczących Festiwalu udziela od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00:
Marta Wawryszuk – kierownik Referatu Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki.
tel./fax (0-82) 57-21-234 lub tel.(0-82) 57-21-235
tel. kom. 0 698 915 859
Renata Cykier – Inspektor ds. artystycznych tel. kom. 0 508 184 336
Organizator zapewnia nagłośnienie oraz aparaturę odtwarzającą dla playbacku i miłą atmosferę.
Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator.

Uwaga: Prosimy, aby na kartach zgłoszeniowych były zaznaczone jedynie osoby, które będą podlegały zakwaterowaniu i wyżywieniu oraz za które będą uiszczone opłaty akredytacyjne.

Prosimy również o zaznaczenie na karcie, o korzystaniu lub nie
z kolacji w dniu 04.07 i śniadania w dniu 07.07.2013r.


ZałącznikRozmiar
Karta zgłoszenia do XIX Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej.pdf265.58 KB