Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast Rozmiar czcionki: Normalny rozmiar tekstu Powiększ tekst Pomniejsz tekst


Wyszukiwarka:

Strategia wyrównywania szans edukacyjnych dzieci

Data26/03/2013 - 21:11:09

Gmina Włodawa bierze udział w projekcie Fundacji Komeńskiego "Rozwój postaw obywatelskich na terenach wiejskich", który jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest zwiększenie partycypacji obywatelskiej w formułowaniu i monitorowaniu wdrażania polityki wyrównywania szans edukacyjnych.W efekcie działań powstała Strategia Wyrównywania Szans Edukacyjnych w Gminie Włodawa.
Strategia została wypracowana podczas trzech seminariów. Celem tych seminariów było włączenie społeczności lokalnej w decyzje na temat równych szans w edukacji małych dzieci. W działaniach wykorzystane zostały innowacyjne metody: diagnozy sytuacji małych dzieci i konsultacji społecznych. Do udziału w pracach nad Strategią zaproszono lokalnych liderów – przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich, członków OSP, nauczycieli, urzędników i pracowników świetlic wiejskich, sołtysów i radnych Rady Gminy Włodawa oraz prezesów organizacji pozarządowych, działających na rzecz dzieci w gminie Włodawa.
Strategia Wyrównywania Szans Edukacyjnych stanowi plan długofalowego działania władz gminy oraz lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych, z uwzględnieniem zewnętrznych uwarunkowań, którego celem jest realizacja potrzeb i aspiracji lokalnej społeczności, w oparciu o realne, oszacowane, istniejące i potencjalne środki pozostające w dyspozycji gminy.FKZałącznikRozmiar
Strategia wyrównywania szans edukacyjnych dzieci w Gminie Włodawa ostateczna wersja.pdf1.11 MB

Bo jakie początki takie będzie wszystkoBo jakie początki takie będzie wszystkoBo jakie początki takie będzie wszystkoBo jakie początki takie będzie wszystkoBo jakie początki takie będzie wszystkoBo jakie początki takie będzie wszystko