Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast Rozmiar czcionki: Normalny rozmiar tekstu Powiększ tekst Pomniejsz tekst


Wyszukiwarka:

Gospodarka odpadami 2020 - działalności gospodarcze

Data07/05/2020 - 11:54:02

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których prowadzone są działalności gospodarcze.

Informujemy, iż zgodnie z art. 6c ust. 4c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 t.j.) przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, z wyłączeniem właściciela nieruchomości, o której mowa w art. 6j ust. 3b, do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.

Powyższe oznacza, że od 2020 roku jako prowadzący działalności gospodarcze mogą Państwo skorzystać z oferty innej firmy świadczącej usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, pod warunkiem, że jest wpisana do rejestru działalności regulowanej (wykaz dostępny na stronie www.gmina-wlodawa.pl w zakładce Gospodarka Odpadami). W takim przypadku Wójt kontroluje jedynie posiadanie umowy z innym usługodawcą oraz sposób udokumentowania właściwego gospodarowania odpadami. Jeśli natomiast nie podpiszecie Państwo umowy z inną firmą świadczącą odbiór odpadów oraz nie przystąpicie do gminnego systemu gospodarowania odpadami, z urzędu zostanie wydana decyzja obejmująca naszym systemem z rygorem natychmiastowej wykonalności. Wyprzedzając Państwa pytania informujemy, iż samodzielne przewożenie odpadów wytworzonych w ramach prowadzonej działalności jest niedopełnieniem zapisów ustawowych. W myśl art. 10 ust. 2 u.c.p.g. osoba taka podlega karze grzywny, zgodnie z kodeksem wykroczeń od 20,00 zł do 5 000,00 zł.

Jeśli natomiast zdecydujecie się Państwo, aby Gmina Włodawa świadczyła usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koniecznym jest złożenie oświadczenia o dobrowolnym przystąpieniu do gminnego systemu (wzór oświadczenia w załączeniu) oraz jak dotychczas deklaracji DOGO-3 określającej wysokość opłaty miesięcznej.


ZałącznikRozmiar
Oświadczenie o przystąpieniu do systemu gospodarowania odpadami.pdf16.23 KB