Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast Rozmiar czcionki: Normalny rozmiar tekstu Powiększ tekst Pomniejsz tekst


Wyszukiwarka:

Dobiega końca szkolenie „Gmina Włodawa-w sieci bez barier”

Data24/10/2019 - 14:27:13

Od sierpnia 2019r. rozpoczęliśmy II turę szkolenia „Gmina Włodawa- w sieci bez barier” z którego skorzystały już 132 osoby z terenu gminy Włodawa. Szkolenia odbywały się w świetlicach wiejskich : Korolówka-Osada, Suszno, Korolówka, Stawki, Dom Pomocy Społecznej w Różance i ostatnia grupa będzie od 28.10.2019r. w Żłobku. Szkolenia prowadzone były w godzinach popołudniowych, tak aby mogło skorzystać dużo zainteresowanych osób. Moduły szkoleniowe wszystkie zostały zrealizowane. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestniczących w nich osób, które biorąc udział w zajęciach podnosiły swoje umiejętności w poruszaniu się w sieci.
Mikroprojekt „Gmina Włodawa- w sieci bez barier”jest realizowany w ramach grantu pn. „W sieci bez barier”, realizowanego przez Fundację E-Prosperity w partnerstwie z Fundacją Nowy Staw, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, II Oś priorytetowa: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie dla Gminy Włodawa 80 640 zł.