Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast Rozmiar czcionki: Normalny rozmiar tekstu Powiększ tekst Pomniejsz tekst


Wyszukiwarka:

WIECZÓR WSPOMNIEŃ O STEFANIE SIDORUKU

Data14/08/2019 - 14:39:25

W 100 rocznicę urodzin Stefana Sidoruka chcąc ocalić od zapomnienia jego nadzwyczajną twórczość, jego talent i czarującą osobowość Gmina Włodawa zorganizowała 11 sierpnia 2019 r. Wieczór wspomnień, który odbył się w Domu Historii i Tradycji Ludowej w Różance.
W uroczystość zaangażowała się młodzież oraz mieszkańcy Różanki i Stawek, którzy czytali wiersze poety. Następnie przed „Organistówką” został zasadzony Dąb pamięci w hołdzie dla Stefana Sidoruka nazywanego Królem Nadbużańskich Poetów. Był też czas na wspomnienia rodziny, sąsiadów i znajomych poety. Uroczystość zakończyła się puszczeniem rzeką Bug wianka z polnych kwiatów ze światełkiem pamięci.
W uroczystości udział wzięła Małżonka poety oraz synowie z rodzinami, Wójt Gminy Włodawa Dariusz Semeniuk, Proboszcz Parafii w Różance ks. Adam Daniluk, Radni Gminy Włodawa, Sołtysi, członkowie Grupy Poetyckej „Nadbużańska Fraza”, mieszkańcy Różanki i Stawek oraz przyjezdni goście.
Stefan Sidoruk urodził się 3 sierpnia 1919 r. w Stawkach koło Włodawy, gdzie mieszkał do śmierci. Pochodził z rodziny chłopskiej, ukończył 7 klas szkoły powszechnej i kursy rolnicze. Przez wiele lat pracował jako robotnik leśny, pszczelarz, sadownik oraz prowadził własne gospodarstwo. Był również sołtysem, radnym gminnym, a także korespondentem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, prowadził punkt biblioteczny. Całe swoje życie artysta związał z kresową ziemią nadbużańską. Stała się ona jego "małą ojczyzną", dlatego w jego twórczości wielokrotnie powraca jej motyw.
Pisał od lat szkolnych, intensywnie od 1947 r., w języku polskim i ukraińskim. Zadebiutował w 1972 roku w jednodniówce "Ziemia Chełmska". Jego teksty wielokrotnie ukazywały się na łamach prasy i w wielu antologiach. Wśród zbiorów indywidualnych warto wymienić: Nad Bugom, Warszawa 1983 (edycja w języku ukraińskim); Pod skorzyną, pod jesionami, Lublin 1988; Nadbużańskie opowieści, Chełm 1998; Czas zmienia konie w biegu, Chełm 2003; Gwiazdy nad strzechą, Lublin 2005, Oblicza Kresów Lublin 2009 i in.
Twórczość literacka Stefana Sidoruka jest niezwykle różnorodna. Jego dorobek pisarski tworzą liryki, opowiadania, opowieści, gawędy, anegdoty, podania, opowieści wierzeniowe i wspomnieniowe, zapisy zwyczajów, obrzędów, sztuki sceniczne, felietony oraz teksty publicystyczne. Jest on wielokrotnym laureatem Konkursu Literackiego im. Jana Pocka; otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i odznakę “Zasłużony działacz kultury”, w 2002 r. otrzymał prestiżową nagrodę im. Oskara Kolberg.
Stefan Sidoruk zmarł w wieku 91 lat w niedzielę 15 kwietnia 2012 r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Różance.
Był twórcą wszechstronnym i niebanalnym, wiernym bez reszty podjętemu posłannictwu artystycznemu. Stefan Sidoruk kochała przyrodę, był wręcz zauroczony jej tworami i w sposób niebanalny ją postrzegał. Cenił „krainę swojego istnienia” a w swoich wierszach zaznaczał kult małej ojczyzny i matki ziemi. Polskości i chłopskiej swoistości nadawał rangę wartości fundamentalnych. Utożsamiał ojczyznę z ojcowizną przeszczepiając jakości wyznawane na chłopskim terytorium do wielkiej wspólnoty ojczystej. Uważał, że dobro ojczyzny należy budować w rodzinach i obdarzać czcią życiodajną ziemię polską. Stefan Sidoruk żyje do dziś w swojej twórczości, a wyznawane przez niego wartości są ponadczasowe i tworzą swoisty testament poety dla przyszłych pokoleń.
W zakolach niebiańskich potoków
(Stefan Sidoruk)

Tam w zakolach niebiańskich potoków
Zaciszną zatokę upatrzę sobie,
Tam łódkę leciutką w pniu wydłubię
I zwrotny ster do niej zrobię.

I będę pływał, odwiedzał anioły,
Docierał w tajemne zakątki,
aż w końcu na stałe mnie przygarną,
bym nie czuł już z ziemią rozłąki.

I wpiszą mnie do grubych foliałów,
Bym z miejsca na miejsce nie latał
I miotłę brzozową mi wcisną do ręki,
Bym niebo codziennie zamiatał.

Dziękujemy Panu Adrianowi Sidorukowi (wnukowi) za pomoc w zorganizowaniu uroczystości oraz dla Pań z Różanki, które przygotowały słodki poczęstunek.WIECZÓR WSPOMNIEŃ O STEFANIE SIDORUKUWIECZÓR WSPOMNIEŃ O STEFANIE SIDORUKUWIECZÓR WSPOMNIEŃ O STEFANIE SIDORUKUWIECZÓR WSPOMNIEŃ O STEFANIE SIDORUKUWIECZÓR WSPOMNIEŃ O STEFANIE SIDORUKUWIECZÓR WSPOMNIEŃ O STEFANIE SIDORUKUWIECZÓR WSPOMNIEŃ O STEFANIE SIDORUKU