Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast Rozmiar czcionki: Normalny rozmiar tekstu Powiększ tekst Pomniejsz tekst


Wyszukiwarka:

Informacja o szkoleniach w ramach projektu „Gmina Włodawa – w sieci bez barier”

Data15/05/2019 - 11:40:11

Mieszkańcy wsi Krasówka (Grupa 2) Gmina Włodawa zakończyli szkolenie podnoszące umiejętności korzystania z Internetu realizowane w ramach projektu „Gmina Włodawa – w sieci bez barier”. Szkolenie w zakresie modułu „Działam w sieciach społecznościowych” odbywało się w świetlicy wiejskiej w Krasówce w dniach: 15.04.2019 r – 30.04.2019 r. i wzięło w nim udział 12 osób. Moduł przeznaczony był dla osób, które poznały filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystanie w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy szkolenia nabyli umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach, w tym m.in. nauczyli się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swą twórczością oraz korzystać z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego, współdziałać z innymi. Ponadto nauczyli się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.
W dniu kończącym szkolenie Wójt Gminy Włodawa Pan Dariusz Semeniuk, wręczył wszystkim uczestnikom szkolenia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. oraz rozmawiał z uczestnikami o nabytych umiejętnościach i indywidualnych korzyściach z udziału w szkoleniu, które jak się okazało spotkało się z dużym zadowoleniem ze strony mieszkańców. Wykonano pamiątkowe zdjęcia.
Mikroprojekt „Gmina Włodawa – w sieci bez barier” jest realizowany z otrzymanego przez gminę grantu pn. „W sieci bez barier” realizowanego przez Fundację E-Prosperity w partnerstwie z fundacja Nowy Staw, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie dla Gminy Włodawa wynosi 80 640 zł.Informacja o szkoleniach w ramach projektu „Gmina Włodawa – w sieci bez barier”Informacja o szkoleniach w ramach projektu „Gmina Włodawa – w sieci bez barier”Informacja o szkoleniach w ramach projektu „Gmina Włodawa – w sieci bez barier”Informacja o szkoleniach w ramach projektu „Gmina Włodawa – w sieci bez barier”Informacja o szkoleniach w ramach projektu „Gmina Włodawa – w sieci bez barier”Informacja o szkoleniach w ramach projektu „Gmina Włodawa – w sieci bez barier”Informacja o szkoleniach w ramach projektu „Gmina Włodawa – w sieci bez barier”