Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast Rozmiar czcionki: Normalny rozmiar tekstu Powiększ tekst Pomniejsz tekst


Wyszukiwarka:

Gmina Włodawa zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu elektronicznego w projekcie "Gmina Włodawa - w sieci bez barier"

Data08/02/2019 - 13:35:38

Gmina Włodawa zaprasza do składania ofert na zakup i dostawa sprzętu elektronicznego w projekcie „Gmina Włodawa- w sieci bez barier’ o numerze: 2/E-Prosperity /11/2018 w ramach projektu „W sieci bez barier”, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie nr 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Wójt Gminy Włodawa

/-/ Dariusz Semeniuk


ZałącznikRozmiar
Rozeznanie rynku na zakup sprzętu i dostawę elektronicznego - Anulowano.pdf129.25 KB
Załącznik nr 1 formularz ofertowy - zakup laptopów - Anulowano.docx67.27 KB
Załącznik nr 2 oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - Anulowano.docx61.96 KB
załącznik nr 3 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Anulowano.docx60.4 KB