Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast Rozmiar czcionki: Normalny rozmiar tekstu Powiększ tekst Pomniejsz tekst


Wyszukiwarka:

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy Włodawa

Data05/06/2018 - 07:34:45

URZĄD GMINY INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W DNIU 25 MAJA 2018 R. OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. (DZ.U. UE.L. 119 Z 04.05.2016) INFORMACJE O DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ URZĄD NIE BĘDA UDZIELANE TELEFONICZNIE.

ZGODNIE Z ART. 4 RODO: DANE OSOBOWE oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej(„osobie której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.


ZałącznikRozmiar
Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy Włodawa.pdf46.99 KB